ΠΑΣΥΝΟ: Επηρεάζονται και άλλοι επαγγελματίες λόγω της υποστελέχωσης