Υπουργός Υγείας: Συγκάλεσε σύσκεψη για τα προβλήματα στα ΤΑΕΠ