Χάος στους δρόμους λόγω έργων – Τα σημεία που επηρεάζονται