Βόλτες με… συμπτώματα – Γι’ αυτό αποφασίστηκε έκτακτα η επιστροφή της μάσκας