Ακατάλληλα κτήρια: Θα πέσουν να… μας πλακώσουν, αλλά η γραφειοκρατία καλά κρατεί