Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Χαιρετίζει τη ψήφιση νόμου για έκδοση και αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών