Κοινότητες Βασιλικού: Αναστέλλουν τα μέτρα ενόψει συνάντησης με Πρόεδρο