Έδωσαν όρκο «πίστης εις την πατρίδα» οι νεοσύλλεκτοι της 2022 ΕΣΣΟ (Bίντεο)