Ομίχλη και συννεφιά: Πού οφείλεται το φαινόμενο στην ατμόσφαιρα της Κύπρου