Οι προβλέψεις για τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία της Επ. Αμμοχώστου τον Αύγουστο