Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Πρόσω ολοταχώς για την πλήρη ψηφιοποίηση του