Αρεταίειο: Δεν αμφισβητούνται οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Υπ. Υγείας