Ξεπερνούν τις 50 οι προσβάσιμες παραλίες για τα άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια για να μπουν στη θάλασσα