ΟΑΥ – Νευρολογικά νοσήματα: Σε 30 μέρες θα έχουν αξιολογηθεί τα αιτήματα για παροχή φυσιοθεραπείας