Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για τα αποτελέσματα των μελετών για το ΣΒΑΚ Λευκωσίας τον Οκτώβριο