Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: Ανακοινώθηκε ο πίνακας μεταθέσεων και διορισμών