Τέσσερις εστίες φωτιάς στη Δένεια: Κάηκαν πενήντα εκτάρια γης