«Κοινότητες Εν Δράσει»: Ικανοποιημένες για τοποθέτηση Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου για Μιτσερό