Χρηματοδότηση σε επτά κυπριακά έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας το 2021