Ετοιμάζεται οδικός χάρτης διαχείρισης του κορωνοϊού για τους επόμενους μήνες