Απαντούν σε Δράκου οι δεσμοφύλακες- «Μόνο με γραπτή δέσμευση»