Απέχουν για 2 ώρες από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι – Ποιος ο λόγος