Αποκατάσταση επιδομάτων στους εργαζομένους με το σύστημα βάρδιας ζητούν συντεχνίες

Αποκατάσταση επιδομάτων στους εργαζομένους με το σύστημα βάρδιας ζητούν συντεχνίες