Αρχίζει η εκπαίδευση του προσωπικού στο Νοσοκομείο Λευκωσίας και Μακάρειο

Αρχίζει η εκπαίδευση του προσωπικού στο Νοσοκομείο Λευκωσίας και Μακάρειο