Αρμόδιοι για Γρίπη των πτηνών: «Δεν εμπνέει ανησυχία για το κοινό»

Αρμόδιοι για Γρίπη των πτηνών: «Δεν εμπνέει ανησυχία για το κοινό»