Αυτές βραβεύτηκαν ως οι πράσινες πρωτεύουσες της Κύπρου (Εικόνες)