Βίντεο από τη συνεκπαίδευση ΕΦ και Ενόπλων Δυνάμεων ΗΠΑ για ειδικές επιχειρήσεις

Βίντεο από τη συνεκπαίδευση ΕΦ και Ενόπλων Δυνάμεων ΗΠΑ για ειδικές επιχειρήσεις