«Δεν είδαν καν την μαθήτρια» – Αντί για ενίσχυση τη στέλνουν σε ειδική μονάδα