Δήμος Λεμεσού: Ενισχύεται το κοινωνικό έργο μέσα από το πολυκέντρο υπηρεσιών

Δήμος Λεμεσού: Ενισχύεται το κοινωνικό έργο μέσα από το πολυκέντρο υπηρεσιών