Διοικητικό Δικαστήριο: Αυτοί έχουν την εξουσία να κλείνουν οικοδομές ακατάλληλες για ανθρώπινη κατοίκηση

Διοικητικό Δικαστήριο: Αυτοί έχουν την εξουσία να κλείνουν οικοδομές ακατάλληλες για ανθρώπινη κατοίκηση