Δρ Καραγιάννης: Πόσο ανησυχούν οι νέες μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στην Κύπρο

Δρ Καραγιάννης: Πόσο ανησυχούν οι νέες μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν στην Κύπρο