Η ανακοίνωση Kτηματολογίου για την σταδιακή επαναφορά δικαιοπραξιών στα επαρχιακά γραφεία

Η ανακοίνωση Kτηματολογίου για την σταδιακή επαναφορά δικαιοπραξιών στα επαρχιακά γραφεία