Η ΔΕΔΕ συμμετέχει στην πανεργατική στάση εργασίας την Πέμπτη