Η Κύπρος η φτωχότερη σε νερό χώρα της ΕΕ

Η Κύπρος η φτωχότερη σε νερό χώρα της ΕΕ