«Η Κύπρος στο σημείο μηδέν για μέτρα προς αποφυγή καταστροφής σε σεισμό»

«Η Κύπρος στο σημείο μηδέν για μέτρα προς αποφυγή καταστροφής σε σεισμό»