Εγκαινιάστηκε στη Λεμεσό το δεύτερο γαλλοκυπριακό σχολείο της Κύπρου