Ελεγκτική Υπηρεσία: Συστήνει στο ΥΠΑΜ θέσπιση «αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου»

Ελεγκτική Υπηρεσία: Συστήνει στο ΥΠΑΜ θέσπιση «αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου»