Έντονη διαφωνία ΣΥΚΕΑΑ για διεργασίες ένταξης Υπηρεσιών Αποκατάστασης στο ΓεΣΥ

Έντονη διαφωνία ΣΥΚΕΑΑ για διεργασίες ένταξης Υπηρεσιών Αποκατάστασης στο ΓεΣΥ