Επανεξέταση μεταφοράς Τμ. Αρχαιοτήτων στο Υφ. Πολιτισμού, ζητά η Κλαδική ΠΑΣΥΔΥ

Επανεξέταση μεταφοράς Τμ. Αρχαιοτήτων στο Υφ. Πολιτισμού, ζητά η Κλαδική ΠΑΣΥΔΥ