Επανήλθε στα καθήκοντα του ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος (Φωτογραφία)