Έφυγε ο μικρός Μάμας: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στην αιώνια ζωή»

Έφυγε ο μικρός Μάμας: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε στην αιώνια ζωή»