Επικίνδυνα χαμηλό το απόθεμα αίματος στην Κύπρο

Επικίνδυνα χαμηλό το απόθεμα αίματος στην Κύπρο