Έτρεχε και δεν έφτανε η πυροσβεστική λόγω κακοκαιρίας στην Λάρνακα