Έτρεχε και δεν έφτανε η πυροσβεστική λόγω πυρκαγιών και κακοκαιρίας