Κανονικά στις 18 Δεκεμβρίου οι εκλογές χωρίς εγγραφή αλλοδαπών