Ικανοποίηση εκφράζει το ΔΣ της ΑΗΚ για την αναστολή μέτρων

Ικανοποίηση εκφράζει το ΔΣ της ΑΗΚ για την αναστολή μέτρων