Κανονικά θα λειτουργούν οι σταθμοί αιμοδοσίας κατά την διάρκεια της απεργίας