Κατάρρευση κατοικίας στην Ποταμιά: Δεν ανευρέθηκαν παγιδευμένοι

Κατάρρευση κατοικίας στην Ποταμιά: Δεν ανευρέθηκαν παγιδευμένοι