Κατεχόμενα: Θα αποδέχονται ανθρωπιστική βοήθεια από Ε/κ μέσω ΗΕ

Κατεχόμενα: Θα αποδέχονται ανθρωπιστική βοήθεια από Ε/κ μέσω ΗΕ