«Κατέφαγε τας σάρκας ενός νέου» – Η μοναδική και θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Κύπρο